اساتید آموزشگاه گلپایگانی

001
005
008
004
006
007
0002
009
010
011
014
015
کلاس گروهی آموزشگاه

امتحان وکلاس گروهی تیرماه ۹۶

امتحان وکلاس گروهی تیر ماه ۹۶ در آموزشگاه موسیقی گلپایگانی نمرات پایان ترم هنر جویان پیانو و سنتور: روز  ۱۶ تیرماه ۱۳۹۶ : دینا خاکباز ۱۹/۵ *ملیکا خاکباز۱۹/۵ * کیان ملکی۱۸ * پرگل زرنوشه ۱۹ *  کسری اتحاد ۲۰ *حنانه علیدوستی۱۹/۵* سبا علی ابادی۱۹ *امیتیس ناطقیان۲۰* غزل نقی پور۱۹/۵* حسین دهقانی۱۸/۵* علیرضا هزارخانی۱۹* هیوا هزارخانی۲۰* […]