امتحان وکلاس گروهی تیرماه ۹۶

امتحان وکلاس گروهی تیر ماه ۹۶

در آموزشگاه موسیقی گلپایگانی

کلاس گروهی آموزشگاه

کلاس گروهی آموزشگاه

نمرات پایان ترم هنر جویان پیانو و سنتور: روز  ۱۶ تیرماه ۱۳۹۶ :

دینا خاکباز ۱۹/۵ *ملیکا خاکباز۱۹/۵ * کیان ملکی۱۸ * پرگل زرنوشه ۱۹ *  کسری اتحاد ۲۰ *حنانه علیدوستی۱۹/۵* سبا علی ابادی۱۹ *امیتیس ناطقیان۲۰* غزل نقی پور۱۹/۵* حسین دهقانی۱۸/۵* علیرضا هزارخانی۱۹* هیوا هزارخانی۲۰* ارین ستاری۱۹* نیما جوان۱۹* پارمیدا عبدالباقی۱۸* هلنا احسانی راد۱۹/۵*
هانیه نظام ابادی۱۸/۵* ارتین شرق ارا۱۸/۵* شایان قنبری۱۸* یاسمن جنگانی۱۸* صبا روحانی۱۸/۵* ستوده میرزایی۱۸/۵* دنیا مهرزاد۱۸* مهسا حیدری فر۱۸/۵* ارزو وزیری۱۷* سبا رصاف۱۷* حسین سرحدی۱۷* غزل جلالی پور۱۹* کیمیا مهربان۱۸*
محمد سام محمدی۱۹* کیمیا فروتن۱۸* شیرین رسا پناه۱۸/۵* محمدرضا ابسری۱۹*  ویونا نجفی اصل۱۹/۵* محمد مهدی اافروز۱۷* نگار ازگلی نژاد۱۸/۵* امیر علی شاه منصوری۱۹* اردوان اوزی نژاد۱۹* امیر ارشا خیر۱۸* فرید چایداری۱۷* محمد مهدی بابایی۱۸* پرند بنی هاشم۱۸* لیلا سورمه۱۹* شکیبا  فولادی۱۸/۵* سبا چاوشی۱۹* پارسا ارایی۱۸/۵* ارش حیدری۱۹* علی غفاری۱۶* سارا حیدرزاده۱۷*

نمرات ورقه های بدون اسم اعلام نشده است. این هنرجویان در روز کلاس خود نمراتشان را پیگیری کنند.

نمرات هنرجویان تار و سه تار، کلاس خانم عظیمی:

محبوبه حاج محمدی۱۹* . فرید روزبهانی ۱۸/۵* . بامداد حسینی۱۸/۵*. زهرا قاسمی۱۹*. زهره باقری۱۹*.

امتحان و کلاس گروهی تار و سه تار

امتحان و کلاس گروهی تار و سه تار

نمرات هنرجویان کلاس گیتار آقای علی گلپایگانی ۲۳تیرماه ۹۶

بهراد ساریخانی عملی ۱۵/۱۵وتئوری۲/۵٫  محمدرضا سیمایی عملی۱۵/۱۵و تئوری۵/۵٫ شهروز اعزازی عملی ۱۴/۱۵وتئوری۴/۵٫ علیرضا کرمانی عملی۱۴/۱۵ وتئوری۲٫۲۵/۵٫ الهه سوهانی عملی ۱۳/۱۵وتئوری ۲/۵٫   مریم جهانی عملی ۱۴/۱۵ و تئوری۲٫۵/۵
پویا رمزی عملی۱۳/۱۵ وتئوری۳/۵٫ امیرحسین ملک پور عملی۱۵/۱۵ و تئوری۳٫۲۵/۵
هنرجویان غایب و هنرجویان بدون دریافت نمره در روزهای برگزاری کلاسهای مربوطه امتحان خواهند داد.

 

امتحان وکلاس گروهی پیانو 23تیرماه1396

امتحان وکلاس گروهی پیانو ۲۳تیرماه۱۳۹۶

نمرات پایان ترم هنرجویان پیانو ، جمعه۲۳ تیرماه ۱۳۹۶٫  پانیا مستوری۲۰* رامیلا زمانی۱۹/۵* رسا رادین۲۰* ستایش صحرایی۱۸* سپیده ولی زاده۱۹*

هنر جویانی که نمراتشان اعلام نشده تا روز کلاسشان فرصت دارند که در امتحان شرکت کنند.

 


بخشی از کلاس تئوری امروز جمعه ۲۳تیرماه ۱۳۹۶

[jwplayer mediaid=”320″]