برنامه برگزاری کلاس های آموزشی آموزشگاه موسیقی گلپایگانی

شنبهسنتورپیانودف – تنبکسلفژگیتار
یکشنبهآواز اصیل ایرانیتار – سه تارویلنسلفژ
دوشنبهسنتورپیانوسلفژ (ایرانی ، جهانی) و صداسازیتار – سه تار
سه شنبهپیانوگیتارتار – سه تارسنتور
چهارشنبهپیانوگیتارویلنارففلوت ، نی ، هارمونیکا (سازدهنی)سنتور
پنجشنبهسنتوردفتنبکویلنگیتارنی – هارمونیکا (سازدهنی)
جمعهگروه نوازی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس بگیرید

تلفن تماس : ٢٢۴۵٨٧٢٩