اساتید آموزشگاه گلپایگانی

001
005
008
004
006
007
0002
009
010
011
014
015
saz

انواع سازهای ایرانی و ساختمان آن ها

از حیث جنس سه نوعند: – فلزی – سفالی – چوبی و از لحاظ نوع وشکل تولیدصوت به سه گروه تقسیم می‌شوند: سازهای زهی مانند: زخمه‌ای: تار، دوتار، سه تار، عود، تنبور، بربط، چگور، رباب، قانون آرشه‌ای: کمانچه، سرود زهی – کوبشی: سنتور سازهای بادی: فلوت، نی، قره نی، نی انبان، کرنا، با لابان، وزله، […]