نوشته‌ها

امتحان وکلاس گروهی تیرماه ۹۶

امتحان وکلاس گروهی تیر ماه ۹۶

در آموزشگاه موسیقی گلپایگانی

کلاس گروهی آموزشگاه

کلاس گروهی آموزشگاه

نمرات پایان ترم هنر جویان پیانو و سنتور: روز  ۱۶ تیرماه ۱۳۹۶ :

دینا خاکباز ۱۹/۵ *ملیکا خاکباز۱۹/۵ * کیان ملکی۱۸ * پرگل زرنوشه ۱۹ *  کسری اتحاد ۲۰ *حنانه علیدوستی۱۹/۵* سبا علی ابادی۱۹ *امیتیس ناطقیان۲۰* غزل نقی پور۱۹/۵* حسین دهقانی۱۸/۵* علیرضا هزارخانی۱۹* هیوا هزارخانی۲۰* ارین ستاری۱۹* نیما جوان۱۹* پارمیدا عبدالباقی۱۸* هلنا احسانی راد۱۹/۵*
هانیه نظام ابادی۱۸/۵* ارتین شرق ارا۱۸/۵* شایان قنبری۱۸* یاسمن جنگانی۱۸* صبا روحانی۱۸/۵* ستوده میرزایی۱۸/۵* دنیا مهرزاد۱۸* مهسا حیدری فر۱۸/۵* ارزو وزیری۱۷* سبا رصاف۱۷* حسین سرحدی۱۷* غزل جلالی پور۱۹* کیمیا مهربان۱۸*
محمد سام محمدی۱۹* کیمیا فروتن۱۸* شیرین رسا پناه۱۸/۵* محمدرضا ابسری۱۹*  ویونا نجفی اصل۱۹/۵* محمد مهدی اافروز۱۷* نگار ازگلی نژاد۱۸/۵* امیر علی شاه منصوری۱۹* اردوان اوزی نژاد۱۹* امیر ارشا خیر۱۸* فرید چایداری۱۷* محمد مهدی بابایی۱۸* پرند بنی هاشم۱۸* لیلا سورمه۱۹* شکیبا  فولادی۱۸/۵* سبا چاوشی۱۹* پارسا ارایی۱۸/۵* ارش حیدری۱۹* علی غفاری۱۶* سارا حیدرزاده۱۷*

نمرات ورقه های بدون اسم اعلام نشده است. این هنرجویان در روز کلاس خود نمراتشان را پیگیری کنند.

نمرات هنرجویان تار و سه تار، کلاس خانم عظیمی:

محبوبه حاج محمدی۱۹* . فرید روزبهانی ۱۸/۵* . بامداد حسینی۱۸/۵*. زهرا قاسمی۱۹*. زهره باقری۱۹*.

امتحان و کلاس گروهی تار و سه تار

امتحان و کلاس گروهی تار و سه تار

نمرات هنرجویان کلاس گیتار آقای علی گلپایگانی ۲۳تیرماه ۹۶

بهراد ساریخانی عملی ۱۵/۱۵وتئوری۲/۵٫  محمدرضا سیمایی عملی۱۵/۱۵و تئوری۵/۵٫ شهروز اعزازی عملی ۱۴/۱۵وتئوری۴/۵٫ علیرضا کرمانی عملی۱۴/۱۵ وتئوری۲٫۲۵/۵٫ الهه سوهانی عملی ۱۳/۱۵وتئوری ۲/۵٫   مریم جهانی عملی ۱۴/۱۵ و تئوری۲٫۵/۵
پویا رمزی عملی۱۳/۱۵ وتئوری۳/۵٫ امیرحسین ملک پور عملی۱۵/۱۵ و تئوری۳٫۲۵/۵
هنرجویان غایب و هنرجویان بدون دریافت نمره در روزهای برگزاری کلاسهای مربوطه امتحان خواهند داد.

 

امتحان وکلاس گروهی پیانو 23تیرماه1396

امتحان وکلاس گروهی پیانو ۲۳تیرماه۱۳۹۶

نمرات پایان ترم هنرجویان پیانو ، جمعه۲۳ تیرماه ۱۳۹۶٫  پانیا مستوری۲۰* رامیلا زمانی۱۹/۵* رسا رادین۲۰* ستایش صحرایی۱۸* سپیده ولی زاده۱۹*

هنر جویانی که نمراتشان اعلام نشده تا روز کلاسشان فرصت دارند که در امتحان شرکت کنند.

 


بخشی از کلاس تئوری امروز جمعه ۲۳تیرماه ۱۳۹۶

[jwplayer mediaid=”320″]

 

 

 

نگاهی به اثر جدید «مرکب خوانی»

نگاهی به اثر جدید «مرکب خوانی»
یادگار دیگری از خاندانِ آواز ایران

نگارش: محمدرضا ممتازواحد
اوایل دهه نود، مجموعه «فراز و فرود در آسمان ردیف موسیقی آوازی ایران» توسط مرکز موسیقی حوزه هنری (در زمان مدیریت رضا مهدوی) و با اجرای ردیف دانِ آوازخوان استاد حسن گلپایگانی (قاسم) و سنتورنوازی فرزند هنرمندش هانی گلپایگانی منتشر شد. حسن گلپایگانی جهت تدوین این مجموعه، فقط به روایت یک ردیف آوازی – آن هم در سیطره و انحصار شیوه یا تحت نام استادی خاص- اکتفا نکرد، بلکه با تحقیق و تفحص در مکتب ها و شیوه های مختلف آوازی و روایات مضبوط و نامضبوط موجود، دایرة المعارف ردیف موسیقی آوازی ایران را تدوین نمود.۱
این یادگار با ارزش از خاندان گلپایگانی که نگارنده این سطور در مقاله ای به سال ۱۳۸۸ برای نخستین بار «خاندان آواز» را برازنده آن دانست و در همان نوشتار به آن پرداخت؛ خود سند زرین دیگری دالّ بر دلایل و مستندات نگارنده در آن مقاله قدیمی می باشد که به حق، میراثی ماندگار از این خاندان آوازی است.۲ میراثی که به حقیقت، راز مانای خاندان گلپایگانی است. حسن گلپایگانی در مجموعه یاد شده، تمامی طیف ها و سلیقه های اقشار جامعه را مدنظر قرار داد و مجموعه ای را فراهم آورد که فارغ از مباحث اتودیک و آموزشیِ صرف، یک اثر مطبوع هنری است و این مسأله شاید مهمترین ویژگی مجموعه فراز و فرود بوده باشد که مقام و مرتبت استادی حسن گلپایگانی را چند افزون ساخته است.
حال در ادامه مجموعه پیشین، مجموعه جدید دیگری به نام «مرکب خوانی در ردیف موسیقی آوازی ایران» به تازگی انتشار یافته که آن هم در نوع خود اثر در خور توجهی است.
منطق ترکیب مُدها
مُدگردی یا مُدولاسیون (Modulation) را علم و عمل ترکیب مُدها نامیده اند. در این تعریف کوتاه ضرورت پرداخت به دو مبحث مهم غیرقابل اجتناب است. ابتدا بررسی و تحلیل مبحث «مُد» به عنوان یک مفهوم ژنریک موسیقی شناختی و نقش مهم آن خاصه در موسیقی کلاسیک ایرانی که به عبارتی فونداسیون (Foundation) ساختمان دستگاه و به اصطلاح لایه زیرساختی آن را تشکیل می دهد. و مبحث دیگر، تأمل مجدد بر تعریف فوق که «علم» و «عمل» ترکیب مایه ها را یادآور می سازد. شناخت مناطق مُدال و نهایتاً آگاهی علمی در خصوص ترکیب مایه ها، باز هم ریشه در شناخت مفهوم مُد و نقش مهم آن در موسیقی ایرانی دارد. حال فارغ از این که این ترکیب بر اساس مدگردی های مرسوم و شناخته شده و یا مدولاسیون های نامرسوم – در موسیقی ایرانی- صورت گیرد؛ «منطق ترکیب» مدها است که بسیار حائز اهمیت جلوه می نماید.
در موسیقی ایرانی، مدگردی نیز دارای ضوابط و قوانین خاص خود می باشد و بر اساس اصول و سنت های نهفته در این میراث شفاهی صورت می پذیرد. اصول شناخت این موازین علمی و عملی، ریشه در منطق ترکیب مدها داشته و به عبارت بهتر، می توان آن را منطق زیربنایی مبحث مدولاسیون در موسیقی ایرانی دانست. حال اگر مبحث شناخت مبانی مُدال میسر شود، به غیر از آگاهی و اشراف به شیوه های مدگردی در موسیقی کلاسیک ایرانی؛ بهره گیری از امکانات بالقوه مدال در موسیقی دستگاهی جهت ابداع مناطق مدال جدید را نیز بالفعل و به ارمغان می آورد که البته این امر با توجه به فرهنگ موسیقی ایران و بر اساس زیبایی شناسی حاکم بر سنت های موسیقی ایرانی امکان پذیر خواهد بود.
از فراز و فرود تا مرکب خوانی
در مجموعه پیشین (فراز و فرود) رهنمون همزمان هنرجو به شناخت مناطق مدال در عین فراگیری تکه ها و گوشه های زنجیره ردیف بسیار مورد توجه بوده و با این پیش فرض که هنرجو، ضمن تسلط بر ردیف تا حدی نیز به شناخت مناطق مدال اشراف و احاطه یافته باشد؛ اینک مجموعه حاضر بسیار مفید فایده و منشأ اثر می باشد. بی شک این رویکرد کم نظیر در روایت ردیف آوازی، مرهون تجارب و اندیشه های راوی آن استاد حسن گلپایگانی است.
مجموعه حاضر ۲۴ قطعه آوازی مشتمل بر مرکب خوانی و مرکب نوازی است، که در جهت تفهیم منطق ترکیب مدها در موسیقی ایرانی و تحقیق و تعمق بیشتر در مورد آن، بسیار تأمل برانگیز و اثربخش می باشد. انتخاب اشعار مناسب و تلفیق خوب شعر و موسیقی ضمن بهره گیری از هنرنمایی خوب نوازندگان؛ حال و هوایی را پدید آورده که این اثر – نیز- فارغ از یک مجموعه آموزشی، به یک اثر مطبوع هنری برای کلیه علاقمندان موسیقی کلاسیک ایرانی مبدل شود. در این مجموعه هنرمندان گرامی «هانی گلپایگانی» (نوازنده سنتور) و «فرشید فرهمندحسن زاده» (نوازنده ویلن) آوازها را همراهی کرده اند و بانو «فرح دخت» نیز  گوینده اثر یاد شده است.
پی نوشت:
۱٫  ویژه نامه ادب و هنر روزنامه اطلاعات شماره ۳۱۰ مورخه ۰۱/۰۲/۹۴
۲٫  ویژه نامه ادب و هنر روزنامه اطلاعات شماره ۷۰ مورخه ۲۶/۰۸/۸۸

منبع: این مطلب در ویژه نامه ادب و هنر روزنامه اطلاعات به تاریخ ۴ خرداد ۹۵ به چاپ رسید.

انواع سازهای ایرانی و ساختمان آن ها

از حیث جنس سه نوعند: – فلزی – سفالی – چوبی و از لحاظ نوع وشکل تولیدصوت به سه گروه تقسیم می‌شوند:

  1. سازهای زهی مانند:
    1. زخمه‌ای: تار، دوتار، سه تار، عود، تنبور، بربط، چگور، رباب، قانون
    2. آرشه‌ای: کمانچه، سرود
    3. زهی – کوبشی: سنتور
  2. سازهای بادی: فلوت، نی، قره نی، نی انبان، کرنا، با لابان، وزله، سرنا، نفیر، دونیه، شمشال
  3. سازهای ضربی: دایره، دهل، تنبک، نقاره، سنج، طاس، دف

طبقه‌بندی شده‌اند. صدای حاصل از یک ساز به جنس و شکل ساختمان آن و طبعاً به ساخت صحیح و دقیق آن بستگی دارد.

سازهای فلزی که معمولاً از جنس برنج یا مس هستند، به طریق “ریخته گری یا چکش کاری” ساخته می‌شوند. سازهای سفالی، همانطور که از نام آن پیداست از جنس سفال (گل رس پخته شده) می‌باشد. برخی تنبک‌ها و سازهای بومی مانند طاس‌های پوستی و فاقد پوست از سفال – دستی یا با چرخ ساخته می‌شوند.

سازهای چوبی به طریق «تراش و برش» ساخته می‌شوند. این گروه از سازها بیشترین و متنوع ترین سازها را درخود جای می‌دهد و آنجا که سخن از نواختن یا ساختن سازهای ایرانی است بیشتر این سازها در ذهن تداعی می‌گردد. اکثریت سازهای زهی و برخی سازهای ضربه‌ای به این روش ساخته می‌شوند

دستگاه‌های موسیقی ایرانی

دستگاه های موسیقی ایرانی عبارتند از مجموعه‌ای از چند نغمه یا گوشه متداول، که هر کدام به تناسب نسبت های موجود میان نت های آنها، در قالب واحدی دسته بندی می شوند؛ گوشه‌هایی که از تناسبات مشترکی برخوردارند در گروهی واحد قرار میگیرند که دستگاه نامیده میشود. مانند: دستگاه شور، دستگاه همایون و… در واقع دستگاه یک نوع نظام طبقه بندی مبتنی بر تناسبات است. این شیوه طبقه بندی همواره امری است نسبی، به این معنا که در طبقه بندی نغمات در قالب دستگاه‌ها ما همواره با یک طیف از خصوصیات سر و کار داریم، و نه با مفاهیمی مطلق. شاید ذکر این مثال برای بیان این مفهوم موثرتر باشد؛ حتماً برای شما نیز پیش آمده است که در هنگام مرتب کردن کتابخانه خود، ندانید که مثلاً فلان کتاب را در این قفسه قرار دهید یا آن قفسه. نغمات نیز دقیقاً همین وضعیت را دارند، لذا طبقه بندی آنها در نظام دستگاهی امری نسبی است. برای مثال: آواز بیات ترک یکی از متعلقات دستگاه شور است، اما بسیاری از خصوصیات آن به نوعی با دستگاه ماهور مشابه است.